Toàn thắng ở Syria, Nga tuyên bố sẵn sàng giúp Mỹ tiêu diệt IS ở Iraq

Nga tuyên bố sẵn sàng giúp Mỹ tiêu diệt IS ở Iraq. Ảnh: AP
Nga tuyên bố sẵn sàng giúp Mỹ tiêu diệt IS ở Iraq. Ảnh: AP