IAEA: Iran từ chối thanh tra vấn đề hạt nhân gây quan ngại sâu sắc

IAEA lưu ý với quan ngại sâu sắc rằng cơ quan này đã bị Iran từ chối cho tiếp cận trong suốt hơn 4 tháng.
IAEA lưu ý với quan ngại sâu sắc rằng cơ quan này đã bị Iran từ chối cho tiếp cận trong suốt hơn 4 tháng.
IAEA lưu ý với quan ngại sâu sắc rằng cơ quan này đã bị Iran từ chối cho tiếp cận trong suốt hơn 4 tháng.
Lên top