Tàu chở dầu thứ 5 Iran vượt trừng phạt của Mỹ đến Venezuela an toàn

Tàu chở dầu thứ 5 của Iran đến Venezuela an toàn. Ảnh: RT
Tàu chở dầu thứ 5 của Iran đến Venezuela an toàn. Ảnh: RT
Tàu chở dầu thứ 5 của Iran đến Venezuela an toàn. Ảnh: RT
Lên top