Hồi hương 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

Việt Nam trao trả 2 hài cốt quân nhân Mỹ hôm 8.7. Ảnh: BNG.
Việt Nam trao trả 2 hài cốt quân nhân Mỹ hôm 8.7. Ảnh: BNG.
Việt Nam trao trả 2 hài cốt quân nhân Mỹ hôm 8.7. Ảnh: BNG.
Lên top