Việt Nam bàn giao thêm 3 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

Một buổi lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ tại Đà Nẵng năm 2012. Ảnh: baodanang.vn
Một buổi lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ tại Đà Nẵng năm 2012. Ảnh: baodanang.vn
Một buổi lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ tại Đà Nẵng năm 2012. Ảnh: baodanang.vn