Việt Nam trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 142

Một buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ diễn ra hồi tháng 12.2016. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội
Một buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ diễn ra hồi tháng 12.2016. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội