Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

Ảnh vệ tinh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh sau cuộc không kích. Ảnh: D.G.
Ảnh vệ tinh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh sau cuộc không kích. Ảnh: D.G.
Ảnh vệ tinh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh sau cuộc không kích. Ảnh: D.G.