Hỗn loạn thông tin 71 tên lửa bị Syria bắn hạ: Nga nói có, Mỹ bảo không

Toàn cảnh thiệt hại của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp tại Barzeh, gần thủ đô Damascus, ngày 14.4.2018.
Toàn cảnh thiệt hại của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp tại Barzeh, gần thủ đô Damascus, ngày 14.4.2018.
Toàn cảnh thiệt hại của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp tại Barzeh, gần thủ đô Damascus, ngày 14.4.2018.