Hé lộ tổn thất của Trung Quốc trong xung đột biên giới mới với Ấn Độ

Các binh sĩ biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, ở Gagangir, giáp Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Các binh sĩ biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, ở Gagangir, giáp Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Các binh sĩ biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, ở Gagangir, giáp Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top