Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh đã lây sang tỉnh khác của Trung Quốc

Hai người mặc đồ bảo hộ gần Trung tâm thể thao Quảng An - nơi lấy dịch phết họng xét nghiệm COVID-19 cho những người sinh sống hoặc từng tới chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Hai người mặc đồ bảo hộ gần Trung tâm thể thao Quảng An - nơi lấy dịch phết họng xét nghiệm COVID-19 cho những người sinh sống hoặc từng tới chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Hai người mặc đồ bảo hộ gần Trung tâm thể thao Quảng An - nơi lấy dịch phết họng xét nghiệm COVID-19 cho những người sinh sống hoặc từng tới chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top