Hé lộ nghịch lý chi tiêu quân sự toàn cầu giữa đại dịch COVID-19

Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2020 có xu hướng tăng bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2020 có xu hướng tăng bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2020 có xu hướng tăng bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top