Roscosmos hé lộ sáng chế mới dành cho Trạm vũ trụ Nga

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos. Ảnh: Roscosmos
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos. Ảnh: Roscosmos
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos. Ảnh: Roscosmos
Lên top