Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Bhutan tiêm chủng thần tốc trong 16 ngày

Bhutan tiêm chủng thần tốc cho 93% người lớn trong 16 ngày. Ảnh: AFP.
Bhutan tiêm chủng thần tốc cho 93% người lớn trong 16 ngày. Ảnh: AFP.
Bhutan tiêm chủng thần tốc cho 93% người lớn trong 16 ngày. Ảnh: AFP.
Lên top