Thế giới có 3 triệu người chết vì COVID-19

Trên toàn thế giới có 3 triệu người chết vì COVID-19 tính đến 17.4. Ảnh: AFP.
Trên toàn thế giới có 3 triệu người chết vì COVID-19 tính đến 17.4. Ảnh: AFP.
Trên toàn thế giới có 3 triệu người chết vì COVID-19 tính đến 17.4. Ảnh: AFP.
Lên top