Hé lộ dự án tòa nhà cao thứ hai thế giới ở Nga

Tòa nhà cao thứ hai thế giới sắp được xây dựng ở Nga. Ảnh: Kettle Collective
Tòa nhà cao thứ hai thế giới sắp được xây dựng ở Nga. Ảnh: Kettle Collective
Tòa nhà cao thứ hai thế giới sắp được xây dựng ở Nga. Ảnh: Kettle Collective
Lên top