Hàn Quốc: Vừa tăng lương tối thiểu, vừa trợ giúp doanh nghiệp

Kết quả bỏ phiếu nhất trí tăng lương tối thiểu lên 7.530 won từ năm 2018. Ảnh: Yonhap
Kết quả bỏ phiếu nhất trí tăng lương tối thiểu lên 7.530 won từ năm 2018. Ảnh: Yonhap
Kết quả bỏ phiếu nhất trí tăng lương tối thiểu lên 7.530 won từ năm 2018. Ảnh: Yonhap

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM