Hàn Quốc phát hành hộ chiếu vaccine COVID-19 kỹ thuật số

Giao diện ứng dụng hộ chiếu vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Giao diện ứng dụng hộ chiếu vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Giao diện ứng dụng hộ chiếu vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top