Hộ chiếu vaccine COVID-19 đối mặt nhiều thách thức

Hành khách xếp hàng tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở sân bay quốc Frankfurt ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP
Hành khách xếp hàng tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở sân bay quốc Frankfurt ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP
Hành khách xếp hàng tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở sân bay quốc Frankfurt ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP
Lên top