Phát hiện đáng chú ý khi WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Peter Daszak - thành viên của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - điều tra nguồn gốc COVID-19, xét nghiệm COVID-19 khi đến Vũ Hán, Trung Quốc tháng 2.2021. Ảnh: AFP
Peter Daszak - thành viên của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - điều tra nguồn gốc COVID-19, xét nghiệm COVID-19 khi đến Vũ Hán, Trung Quốc tháng 2.2021. Ảnh: AFP
Peter Daszak - thành viên của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - điều tra nguồn gốc COVID-19, xét nghiệm COVID-19 khi đến Vũ Hán, Trung Quốc tháng 2.2021. Ảnh: AFP
Lên top