Hiệu quả vaccine Pfizer-BioNtech trong thực tế cao hơn kết quả nghiên cứu

Dữ liệu thực tế cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech cho hiệu quả cao hơn các nghiên cứu trước đây. Ảnh: AFP
Dữ liệu thực tế cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech cho hiệu quả cao hơn các nghiên cứu trước đây. Ảnh: AFP
Dữ liệu thực tế cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech cho hiệu quả cao hơn các nghiên cứu trước đây. Ảnh: AFP
Lên top