Giữa tranh chấp biên giới Trung-Ấn, Mỹ tập trận lớn nhất với Ấn Độ

Tập trận Malabar năm 2015. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Tập trận Malabar năm 2015. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Tập trận Malabar năm 2015. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM