Trung Quốc - Ấn Độ tranh chấp biên giới tồi tệ nhất trong hàng chục năm

Đoạn đường núi ở biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Đoạn đường núi ở biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Đoạn đường núi ở biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: SCMP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top