Những cuộc đấu khẩu đẩy tranh chấp biên giới Trung - Ấn leo thang căng thẳng

Tờ Hoàn cầu Thời báo giục Bắc Kinh ủng hộ Sikkim ly khai khỏi Ấn Độ. Ảnh: PTI
Tờ Hoàn cầu Thời báo giục Bắc Kinh ủng hộ Sikkim ly khai khỏi Ấn Độ. Ảnh: PTI
Tờ Hoàn cầu Thời báo giục Bắc Kinh ủng hộ Sikkim ly khai khỏi Ấn Độ. Ảnh: PTI
Lên top