Công nghệ khác biệt nổi trội của tàu thăm dò sao Hỏa Trung Quốc

Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top