Nghiên cứu mới đáng chú ý về ca COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc

Nhân viên sân bay quốc tế ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên sân bay quốc tế ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên sân bay quốc tế ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top