Cảnh báo sốc: Quy mô bùng phát virus corona có thể gấp 10 lần đại dịch SARS

Nhà virus học hàng đầu Trung Quốc cho rằng giai đoạn cửa sổ vàng kiềm chế coronavirus đã bị bỏ lỡ. Ảnh: CGTN
Nhà virus học hàng đầu Trung Quốc cho rằng giai đoạn cửa sổ vàng kiềm chế coronavirus đã bị bỏ lỡ. Ảnh: CGTN
Nhà virus học hàng đầu Trung Quốc cho rằng giai đoạn cửa sổ vàng kiềm chế coronavirus đã bị bỏ lỡ. Ảnh: CGTN
Lên top