Cuộc sống đảo lộn ở Trung Quốc giữa tâm dịch virus corona

Biện pháp khử trùng được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona gây dịch bệnh. Ảnh: Xinhua
Biện pháp khử trùng được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona gây dịch bệnh. Ảnh: Xinhua
Biện pháp khử trùng được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona gây dịch bệnh. Ảnh: Xinhua
Lên top