Dọa hủy thượng đỉnh, ông Kim Jong-un muốn gì ở Tổng thống Trump?

Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.
Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.
Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM