Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Diễn biến của siêu bão Mangkhut phức tạp và mạnh mẽ như bậc thầy kung fu

Ảnh vệ tinh siêu bão Mangkhut ngày 13.9. Ảnh: AFP.
Ảnh vệ tinh siêu bão Mangkhut ngày 13.9. Ảnh: AFP.