Diễn biến của siêu bão Mangkhut phức tạp và mạnh mẽ như bậc thầy kung fu

Ảnh vệ tinh siêu bão Mangkhut ngày 13.9. Ảnh: AFP.
Ảnh vệ tinh siêu bão Mangkhut ngày 13.9. Ảnh: AFP.
Ảnh vệ tinh siêu bão Mangkhut ngày 13.9. Ảnh: AFP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM