Dịch vụ giao hàng tại Hàn Quốc đắt khách do người dân lo ngại COVID-19

Một nhân viên giao hàng tại Busan (Hàn Quốc) phát biểu trực tuyến với tổ chức Riders Union. Ảnh: Yonhap.
Một nhân viên giao hàng tại Busan (Hàn Quốc) phát biểu trực tuyến với tổ chức Riders Union. Ảnh: Yonhap.
Một nhân viên giao hàng tại Busan (Hàn Quốc) phát biểu trực tuyến với tổ chức Riders Union. Ảnh: Yonhap.
Lên top