Dịch virus Corona: Thêm 1 bác sĩ nổi tiếng Trung Quốc qua đời

Thêm 1 bác sĩ Trung Quốc chết vì virus Corona trong bối cảnh truyền thông tiết lộ có ít nhất 500 y bác sĩ ở Vũ Hán nhiễm bệnh. Ảnh: WP.
Thêm 1 bác sĩ Trung Quốc chết vì virus Corona trong bối cảnh truyền thông tiết lộ có ít nhất 500 y bác sĩ ở Vũ Hán nhiễm bệnh. Ảnh: WP.
Thêm 1 bác sĩ Trung Quốc chết vì virus Corona trong bối cảnh truyền thông tiết lộ có ít nhất 500 y bác sĩ ở Vũ Hán nhiễm bệnh. Ảnh: WP.
Lên top