Đàn dê núi lang thang vô tình giúp nhà tế bần ở Anh kiếm được 60.000 USD

Các con dê núi lang thang xuống phố trong thời gian phong toả đại dịch nhưng lại vô tình giúp nhà tế bần St David quyên được khoản tiền 60.000 USD. Ảnh: BBC
Các con dê núi lang thang xuống phố trong thời gian phong toả đại dịch nhưng lại vô tình giúp nhà tế bần St David quyên được khoản tiền 60.000 USD. Ảnh: BBC
Các con dê núi lang thang xuống phố trong thời gian phong toả đại dịch nhưng lại vô tình giúp nhà tế bần St David quyên được khoản tiền 60.000 USD. Ảnh: BBC
Lên top