Cụ bà 90 tuổi chống gậy đi gần 10km để tiêm vaccine COVID-19

Cụ bà người Mỹ Fran Goldman đi bộ gần 10km để tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Goldman.
Cụ bà người Mỹ Fran Goldman đi bộ gần 10km để tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Goldman.
Cụ bà người Mỹ Fran Goldman đi bộ gần 10km để tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Goldman.
Lên top