Các nước giàu đang trữ vaccine COVID-19 nhiều tới mức nào?

Các ống tiêm chứa đầy liều vaccine COVID-19 đang chờ được tiêm tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Kedren ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Các ống tiêm chứa đầy liều vaccine COVID-19 đang chờ được tiêm tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Kedren ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Các ống tiêm chứa đầy liều vaccine COVID-19 đang chờ được tiêm tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Kedren ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top