Lầu Năm Góc: Khoảng 1/3 số quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19

Tỉ lệ quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19 cao tương đương với công chúng Mỹ, theo Lầu Năm Góc. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19 cao tương đương với công chúng Mỹ, theo Lầu Năm Góc. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19 cao tương đương với công chúng Mỹ, theo Lầu Năm Góc. Ảnh: AFP.
Lên top