Có kết quả về công hiệu vaccine COVID-19 1 liều của Johnson&Johnson

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm 1 liều. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm 1 liều. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm 1 liều. Ảnh: AFP.
Lên top