Sanofi sản xuất 125 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho EU

Các hãng dược Sanofi và BioNTech, Pfizer bắt tay sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Các hãng dược Sanofi và BioNTech, Pfizer bắt tay sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Các hãng dược Sanofi và BioNTech, Pfizer bắt tay sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top