Pfizer-BioNTech cung cấp 40 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Y tá chuẩn bị vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại một trung tâm y tế ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP.
Y tá chuẩn bị vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại một trung tâm y tế ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP.
Y tá chuẩn bị vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại một trung tâm y tế ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP.
Lên top