Pfizer-BioNTech xác nhận vaccine chống được các biến thể virus mới

Một phụ nữ lớn tuổi tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Sofia, Bulgaria. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ lớn tuổi tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Sofia, Bulgaria. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ lớn tuổi tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Sofia, Bulgaria. Ảnh: AFP.
Lên top