Chuyên gia quốc tế công bố kết quả chấn động cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Xe chở các thanh sát viên OPCW bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở Damascus, Syria hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.
Xe chở các thanh sát viên OPCW bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở Damascus, Syria hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.