Ông Assad chẳng dại gì dùng vũ khí hóa học khi đang thắng lợi "long trời lở đất"

Các chuyên gia bình luận về lý do thực sự của vụ tấn công vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia bình luận về lý do thực sự của vụ tấn công vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia bình luận về lý do thực sự của vụ tấn công vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters.
Lên top