Pháp lại dọa không kích Syria lần nữa

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố sẽ không kích lần nữa nếu Syria dùng vũ khí hóa học. Ảnh: SN.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố sẽ không kích lần nữa nếu Syria dùng vũ khí hóa học. Ảnh: SN.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố sẽ không kích lần nữa nếu Syria dùng vũ khí hóa học. Ảnh: SN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top