Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Donald Trump suýt bị sét đánh

Tổng thống Donald Trump đăng ảnh Air Force One suýt bị sét đánh trên Twitter.
Tổng thống Donald Trump đăng ảnh Air Force One suýt bị sét đánh trên Twitter.
Tổng thống Donald Trump đăng ảnh Air Force One suýt bị sét đánh trên Twitter.
Lên top