Mỹ có thể chuẩn bị thực hiện động thái chưa từng có với Trung Quốc

Mỹ định chặn tuyến cáp biển nối liền với Trung Quốc. Ảnh: Pacific Light Data Communications Co.
Mỹ định chặn tuyến cáp biển nối liền với Trung Quốc. Ảnh: Pacific Light Data Communications Co.
Mỹ định chặn tuyến cáp biển nối liền với Trung Quốc. Ảnh: Pacific Light Data Communications Co.
Lên top