Chủ tịch Quốc hội Indonesia bị cáo buộc tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội Indonesia Setya Novanto bị điều tra tham nhũng. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Quốc hội Indonesia Setya Novanto bị điều tra tham nhũng. Ảnh: Reuters