Cảnh báo biến đổi khí hậu dựa trên nghiên cứu khí hậu cổ xưa của Trái đất

Nếu không giảm đáng kể lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, Trái đất sẽ sớm đạt mức CO2 cao nhất trong vòng 50 triệu năm. Ảnh: NASA
Nếu không giảm đáng kể lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, Trái đất sẽ sớm đạt mức CO2 cao nhất trong vòng 50 triệu năm. Ảnh: NASA
Nếu không giảm đáng kể lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, Trái đất sẽ sớm đạt mức CO2 cao nhất trong vòng 50 triệu năm. Ảnh: NASA
Lên top