7 tiểu hành tinh dồn dập áp sát Trái đất trong tuần này

Trái đất chứng kiến 7 tiểu hành tinh tiến sát chỉ trong tuần này. Ảnh: AFP/Getty
Trái đất chứng kiến 7 tiểu hành tinh tiến sát chỉ trong tuần này. Ảnh: AFP/Getty
Trái đất chứng kiến 7 tiểu hành tinh tiến sát chỉ trong tuần này. Ảnh: AFP/Getty
Lên top