Biến đổi khí hậu đã đẩy trái đất ra khỏi quỹ đạo

Hình ảnh 3D về nồng độ khí metan và trái đất hơi "lắc lư". Ảnh: NASA
Hình ảnh 3D về nồng độ khí metan và trái đất hơi "lắc lư". Ảnh: NASA
Hình ảnh 3D về nồng độ khí metan và trái đất hơi "lắc lư". Ảnh: NASA
Lên top