Các loài gặp rủi ro cao nhất khi Trái đất nóng lên hơn 1,5 độ C

Chim cánh cụt là loài có nguy cơ mất môi trường sống cao nhất khi nhiệt độ Trái đất tăng 1,5 độ C. Ảnh: AFP
Chim cánh cụt là loài có nguy cơ mất môi trường sống cao nhất khi nhiệt độ Trái đất tăng 1,5 độ C. Ảnh: AFP
Chim cánh cụt là loài có nguy cơ mất môi trường sống cao nhất khi nhiệt độ Trái đất tăng 1,5 độ C. Ảnh: AFP
Lên top