Canada: 30% bệnh nhân COVID-19 nhập viện dưới 40 tuổi

Một nhân viên y tế đứng bên ngoài bệnh viện Lions Gate ở British Columbia, Canada ngày 19.3. Ảnh: AP
Một nhân viên y tế đứng bên ngoài bệnh viện Lions Gate ở British Columbia, Canada ngày 19.3. Ảnh: AP
Một nhân viên y tế đứng bên ngoài bệnh viện Lions Gate ở British Columbia, Canada ngày 19.3. Ảnh: AP
Lên top